قیمت طراحی سایت شرکتی

استاندارد
4,500,000 تومان
طراحی استاندارد باهمه مرورگرها
***
قابلیت تعریف منو و زیر منو
معرفی خدمات
اخبار و مقالات
نظرات کاربران
درج لینک شبکه های اجتماعی
تعریف گالری تصاویر
عضویت کاربران
اضافه کردن کاربران به سایت
ماژول انتشار مطلب
***
طراحی واکنشگرا
صفحه تماس با ما
صفحه درباره ما
اسلایدشو
***
***
ساخت ایمیل تحت دامنه
***
***
***
***
***
***
***
نقره ای
پلن پرفروش
6,000,000 تومان
طراحی استاندارد باهمه مرورگرها
***
قابلیت تعریف منو و زیر منو
معرفی خدمات
اخبار و مقالات
نظرات کاربران
درج لینک شبکه های اجتماعی
تعریف گالری تصاویر
عضویت کاربران
اضافه کردن کاربران به سایت
ماژول انتشار مطلب
***
طراحی واکنشگرا
صفحه تماس با ما
صفحه درباره ما
اسلایدشو
***
***
ساخت ایمیل تحت دامنه
فرم ساز
***
***
ماژول آمار بازدیدکنندگان
***
***
***
طلایی
9,000,000 تومان
طراحی استاندارد باهمه مرورگرها
***
قابلیت تعریف منو و زیر منو
معرفی خدمات
اخبار و مقالات
نظرات کاربران
درج لینک شبکه های اجتماعی
تعریف گالری تصاویر
عضویت کاربران
اضافه کردن کاربران به سایت
ماژول انتشار مطلب
نقشه سایت برای گوگل
طراحی واکنشگرا
صفحه تماس با ما
صفحه درباره ما
اسلایدشو
***
ماژول خبرنامه
ساخت ایمیل تحت دامنه
فرم ساز
نظرسنجی
ارسال پیامک
ماژول آمار بازدیدکنندگان
***
***
***
الماسی
تماس بگیرید
طراحی استاندارد باهمه مرورگرها
استاندارد سئو پایه
قابلیت تعریف منو و زیر منو
معرفی خدمات
اخبار و مقالات
نظرات کاربران
درج لینک شبکه های اجتماعی
تعریف گالری تصاویر
عضویت کاربران
اضافه کردن کاربران به سایت
ماژول انتشار مطلب
نقشه سایت برای گوگل
طراحی واکنشگرا
صفحه تماس با ما
صفحه درباره ما
اسلایدشو
ماژول تبلیغات بنری
ماژول خبرنامه
ساخت ایمیل تحت دامنه
فرم ساز
نظرسنجی
ارسال پیامک
ماژول آمار بازدیدکنندگان
انجمن
ماژول چت آنلاین
طراحی اختصاصی قالب

قیمت طراحی سایت فروشگاهی

استاندارد
5,500,000 تومان
طراحی استاندارد باهمه مرورگرها
***
قابلیت تعریف منو و زیر منو
ماژول معرفی خدمات
ماژول معرفی محصولات
ماژول اخبار و مقالات
ماژول نظرات کاربران
درج لینک شبکه های اجتماعی
ماژول ایجاد صفت و ویژگی ها
تب توضیحات برای محصول
تعریف گالری تصاویر برای محصولات
ماژول عضویت کاربران
ماژول تخفیف برای محصول
اضافه کردن کاربران به سایت
ماژول انتشار مطلب
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
نقره ای
پلن پرفروش
8,000,000 تومان
طراحی استاندارد باهمه مرورگرها
***
قابلیت تعریف منو و زیر منو
ماژول معرفی خدمات
ماژول معرفی محصولات
ماژول اخبار و مقالات
ماژول نظرات کاربران
درج لینک شبکه های اجتماعی
ماژول ایجاد صفت و ویژگی ها
تب توضیحات برای محصول
تعریف گالری تصاویر برای محصولات
ماژول عضویت کاربران
ماژول تخفیف برای محصول
اضافه کردن کاربران به سایت
ماژول انتشار مطلب
نقشه سایت برای گوگل
طراحی واکنشگرا
صفحه تماس با ما
صفحه درباره ما
ماژول اسلایدشو
ماژول تبلیغات بنری
ماژول خبرنامه
ساخت ایمیل تحت دامنه
جستجوی پیشرفته محصولات
ماژول پیشنهاد شگفت انگیز
نصب درگاه پرداخت اینترنتی
ماژول فرم ساز
ماژول نظرسنجی
***
***
***
***
***
***
***
***
طلایی
14,500,000 تومان
طراحی استاندارد باهمه مرورگرها
***
قابلیت تعریف منو و زیر منو
ماژول معرفی خدمات
ماژول معرفی محصولات
ماژول اخبار و مقالات
ماژول نظرات کاربران
درج لینک شبکه های اجتماعی
ماژول ایجاد صفت و ویژگی ها
تب توضیحات برای محصول
تعریف گالری تصاویر برای محصولات
ماژول عضویت کاربران
ماژول تخفیف برای محصول
اضافه کردن کاربران به سایت
ماژول انتشار مطلب
نقشه سایت برای گوگل
طراحی واکنشگرا
صفحه تماس با ما
صفحه درباره ما
ماژول اسلایدشو
ماژول تبلیغات بنری
ماژول خبرنامه
ساخت ایمیل تحت دامنه
جستجوی پیشرفته محصولات
ماژول پیشنهاد شگفت انگیز
نصب درگاه پرداخت اینترنتی
ماژول فرم ساز
ماژول نظرسنجی
ماژول ارسال پیامک
ماژول آمار بازدیدکنندگان
امکان تعریف هدیه در ازاء خرید
امکان مقایسه محصولات
مشاوره در تکمیل گرفتن اینماد
***
***
***
الماسی
تماس بگیرید
طراحی استاندارد باهمه مرورگرها
استاندارد سئو پایه
قابلیت تعریف منو و زیر منو
ماژول معرفی خدمات
ماژول معرفی محصولات
ماژول اخبار و مقالات
ماژول نظرات کاربران
درج لینک شبکه های اجتماعی
ماژول ایجاد صفت و ویژگی ها
تب توضیحات برای محصول
تعریف گالری تصاویر برای محصولات
ماژول عضویت کاربران
ماژول تخفیف برای محصول
اضافه کردن کاربران به سایت
ماژول انتشار مطلب
نقشه سایت برای گوگل
طراحی واکنشگرا
صفحه تماس با ما
صفحه درباره ما
ماژول اسلایدشو
ماژول تبلیغات بنری
ماژول خبرنامه
ساخت ایمیل تحت دامنه
جستجوی پیشرفته محصولات
ماژول پیشنهاد شگفت انگیز
نصب درگاه پرداخت اینترنتی
ماژول فرم ساز
ماژول نظرسنجی
ماژول ارسال پیامک
ماژول آمار بازدیدکنندگان
امکان تعریف هدیه در ازاء خرید
امکان مقایسه محصولات
مشاوره در تکمیل گرفتن اینماد
انجمن
ماژول چت آنلاین
طراحی اختصاصی قالب فروشگاه