خدمات مدیریت وب سایت

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

پلن های مدیریت سایت

شرکتی

پلن اقتصادی

ماهانه

7,400,000
پشتیبانی وب سایت
تولید 8 عدد محتوا برای سایت
ورود 8 عدد محتوا در سایت
طراحی 8 عدد تصویر شاخص برای محتواها
طراحی و درج 24 تصویر برای محتواها
طراحی لوگو
مدیریت شبکه های اجتماعی
بهینه سازی کلمات کلیدی برای گوگل

پلن استاندارد

ماهانه

13,000,000
پشتیبانی وب سایت
تولید 12 عدد محتوا برای سایت
ورود 12 عدد محتوا در سایت
طراحی 12 عدد تصویر شاخص برای محتواها
طراحی و درج 18 تصویر برای محتواها
طراحی لوگو
مدیریت شبکه های اجتماعی
بهینه سازی کلمات کلیدی برای گوگل

پلن حرفه ای

ماهانه

تماس بگیرید
پشتیبانی وب سایت
تولید 30 عدد محتوا برای سایت
ورود 30 عدد محتوا در سایت
طراحی 30 عدد تصویر شاخص برای محتواها
طراحی و درج 90 تصویر برای محتواها
طراحی لوگو
مدیریت شبکه های اجتماعی
بهینه سازی کلمات کلیدی برای گوگل
سبد خرید